การแต่งกาย

การแต่งกาย
หญิง ไทยวนใส่เสื้อคอกลม แขนทรงกระบอกสีคราม ติดกระดุมเงินพดด้วงตรงกลาง กระดุมแบบคล้องด้วยด้ายแดง ผ้าซิ่นเป็นแบบต่อหัวต่อตีน คือ และ ตีนซิ่นมักเป็นสีดำ จะเป็นสีแดงก็ได้ ส่วนตรงกลางหรือตัวซิ่น อาจมีลวดลายเป็น :

          ก.เป็นทางขวางบนพื้นดำ เรียกว่า ทางขวางนี้อาจเป็นสีเขียว แต่สีเหลืองนิยมมากกว่า
          ข.ถ้า เส้นขวางนี้เป็นแบบคู่ เช่นนี้เรียกว่า นอกจากนี้มีซิ่นแบบที่ซิ่นกลางเป็นตารางสีครามและดำ เรียกว่า (ราชบุรี) หรือ (แปลว่าชอบ) ซึ่งจะต้องใช้ตีนซิ่นเป็นตีนจก (ซึ่งมีลวดลายหลายแบบ) มิฉะนั้นจะไม่งาม
      เสื้อของไทยวนมีแบบดำกำมะหยี่รองแดง เรียกว่า อีกแบบหนึ่งเป็นสีดำผ้าฝ้าย เรียกว่า ที่เอวเย็บ 3 แฉก ให้ชายเสื้อผายออก เสื้อนี้ติดกระดุม 4 เม็ด บางทีก็ไม่ติดกระดุม ปล่อยให้เห็นเสื้อใน เรียกว่า ถ้าเป็นคอสี่เหลี่ยม เรียกว่า หญิงไทยวนมีผ้าเช็ดหน้า และสะพายถุง นอกจากนี้เวลาไปวัดยังอาจสะพายผ้า


      ตำบลดอนแร่ นอกจากจะเป็นชุมชนเกษตรกรรมแล้ว ยังมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น ประการหนึ่ง คือ คนในชุมชนมีความสามารถในการทอผ้าใช้เอง และขยายผลไปสู่การผลิตเพื่อจำ หน่าย โดยมีชาวบ้านที่นิยมทอผ้าในตำบลประมาณ 150-200 คน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการผลิตค่อนข้างมาก คิดเป็นจำนวน 300-400 ชิ้นต่อเดือนทำให้ผลผลิตมีมากกว่าความต้องการ ขณะที่ชาวบ้านที่ผลิตผ้าทอยังไม่มีแนวทางด้านการตลาดที่ชัดเจน แม้จะมีศูนย์จำหน่ายทอผ้าอยู่แล้วปัญหาด้านการตลาดก็ยังคงมีอยู่ เพราะชาวบ้านต้องใช้เวลาในการขายเนื่องจากเป็นการขายผ่านศูนย์ ชาวบ้านบางส่วนจึงนำผ้าทอไปฝากขายตามศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของตำบลอื่นที่อยู่ข้างเคียง ซึ่งถูกกดราคาประมาณ 10-15% ต่อผืน
            ในช่วงปี 2545 ทางรัฐบาลได้มีโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนโดยจัดสรรงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตำบลละ 1,000,000 บาท องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่จึงเปิดโอกาสให้ชาวบ้านเสนอโครงการโดยการจัดเวทีประชาคม ซึ่งชาวบ้านได้เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาในเรื่องการทอผ้าพื้นเมือง ที่ประชุมได้พิจารณา 2 ทางเลือกในการแก้ไขปัญหา คือ ประการแรก การลดต้นทุนในการผลิตด้วยการผลิตด้ายและไหมเองในชุมชน ประการที่สอง แปรรูปผ้าทอพื้นบ้านให้เป็น เสื้อผ้าสำเร็จรูปและผลิตภัณฑ์จากผ้าทอพื้นบ้านที่หลากหลาย เช่น กระเป๋า เนคไท ซองโทรศัพท์เคลื่อนที่และหมวกเป็นต้น โดยมติที่ประชุมเห็นควรเลือกแนวทางที่สองในการแก้ไขปัญหา
            ในปี 2545 อบต.ดอนแร่ จึงจัดให้มี “ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน ตำบลดอนแร่” ขึ้น โดยดำเนินการในรูปของศูนย์กลางการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์พื้นบ้านทุกชนิดในตำบล และเพื่อเป็นตลาดรองรับผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปผ้าทอเป็นในตำบล

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: